TIN DOO

ALUMINIJSKE FASADE – TIN D.O.O.

Suvremena arhitektonska rješenja, prije svega za
reprezentativne poslovne objekte

Aluminijske fasade

Suvremena arhitektonska rješenja, prije svega za
reprezentativne poslovne objekte ali i šire, uz sve više staklenih površina u izradi vanjskih fasada
uvjetovala su da se naša ponuda kompletira čitavim spektrom aluminijskih fasada, od kontinuiranih,
polustrukturalnih i strukturalnih pa do element fasada.

KONTINUIRANE STAKLENE FASADE – TIN D.O.O.

Objekti u perfektnom izdanju – TIN d.o.o.

Kontinuirane staklene fasade

Kontinuirane staklene fasade formirane su tako da staklene plohe vidno razdvajaju horizontalni i vertikalni nosači (al. profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi) pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim plohama

ALUMINIJSKI SISTEMI FASADA – TIN D.O.O.

Perfektna zaštita, materijali i dekoracije aluminijskih fasada

Zajedničke karakteristike:

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA