ALUMINIJSKE FASADE – TIN D.O.O.

Suvremena arhitektonska rješenja, prije svega za
reprezentativne poslovne objekte

Aluminijske fasade

Suvremena arhitektonska rješenja, prije svega za
reprezentativne poslovne objekte ali i šire, uz sve više staklenih površina u izradi vanjskih fasada
uvjetovala su da se naša ponuda kompletira čitavim spektrom aluminijskih fasada, od kontinuiranih,
polustrukturalnih i strukturalnih pa do element fasada.

KONTINUIRANE STAKLENE FASADE – TIN D.O.O.

Objekti u perfektnom izdanju – TIN d.o.o.

Kontinuirane staklene fasade

Kontinuirane staklene fasade formirane su tako da staklene plohe vidno razdvajaju horizontalni i vertikalni nosači (al. profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi) pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim plohama

ALUMINIJSKI SISTEMI FASADA – TIN D.O.O.

Perfektna zaštita, materijali i dekoracije aluminijskih fasada

Zajedničke karakteristike:

 • primarni aluminij, legure EN AW – 6060
 • površinska zaštita je eloksiranje ili plastificiranje i dekoracija postupkom sublimacije
 • brtve EPDM (peroksidna vulkanizacija)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

 • Keramika debljine 3 mm
 • Ljepljenje na aluminijsku podkonstrukciju
 • Mogućnost zamjene keramičke ploče
 • Horizontalna fuga 10 mm
 • Aluminijska podkonstrukcija
 • Horizontalna fuga 8 mm
 • Keramička fasada sa nevidljivim kopčama
 • Vertikalna fuga 2 mm
 • Dimenzija keramike 405×1000 (800,900)
 • Širina keramičke ploče 19.5 mm
 • Aluminijska podkonstrukcija
 • Dubina okomice: 88 – 270 mm
 • Širina okomice: 60 mm
 • Vidljiva širina poklopne letvice: 60 mm
 • Uw ≥ 0.7 W/m²K
 • Dubina okomice: 88 – 200 mm
 • Širina okomice: 50 mm
 • Vidljiva širina poklopne letvice: 50 mm
 • Uw ≥ 0.7 W/m²K
 • Dubina okomice: 88 – 270 mm
 • Širina okomice: 60 mm
 • Vidljiva fuga: 20 mm
 • Uw ≥ 0.7 W/m2K
 • Dubina okvira: 88 – 200 mm
 • Širina okvira: 50 mm
 • Vidljiva fuga: 20 mm
 • Uw ≥ 0.7 W/m2K
 • Dubina okvira: 93 – 163 mm
 • Širina okvira: 50 mm
 • Vidljiva fuga: 18 mm
 • Uw ≥ 4.7 W/m2K
 • Dubina okvira: 143 – 205 mm
 • Širina okvira: 70 mm
 • Vidljiva fuga: 20 mm
 • Uw ≥ 1.7 W/m2K

Dupla fasade je sastavljene od dvije staklene fasade koje odvaja obično ventilirajući međuprostor. Ovakvo rješenje fasade nudi niz prednosti korisniku od duže trajnosti do korištenja energije sunca za zagrijavanje. Sunce je glavni uzrok zagrijavanja u ljetnom periodu, koji prodirući kroz staklene površine prekomjerno zagrijava prostorije u kojima boravimo, a ove fasade omogućavaju da se to zagrijavanje spriječi ili iskoristi. Najveća prednost dvostrukih fasada nad jednostrukim manifestira se u zimskim uvjetima eksploatacije i to:
1. Sunce se koristi kao prirodni izvor energije. Sunce zagrijava zrak u međuprostoru, čime se smanjuje gubitak topline i povećava toplotna izolacija zgrade. U tu svrhu najčesce koristimo
niskoemisiona stakla ili low-e stakla (stakla koja na jednoj strani imaju tanak metalni sloj, a koji djeluje tako da propušta toplotu kroz prozor zadržavajući je u prostoriji)
2. Manji utrošak energije za zagrijavanje zgrade

 • Keramička fasada s vidljivim kopčama
 • Horizontalna fuga: 10 mm
 • Debljina keramike: 8 – 16 mm
 • Aluminijska podkonstrukcija
 • Primarni aluminij, legure EN AW – 6060
 • Površinska zaštita je eloksiranje ili plastificiranje i dekoracija postupkom sublimacije
 • Aluminijska podkonstrukcija
 • Debljina panela: 4-6 mm

VEĆ NA PRVI POGLED MI NUDIMO PREDNOST

Tin d.o.o. Konjic

KONTAKTIRAJTE T I N d.o.o. DANAS

Kontaktirajte nas i saznajte više o našim proizvodima i kako mi možemo pronaći optimalno riješenje za Vas

  Vaše ime:
  Vaš Email:
  Vaša poruka:

  Pratite nas na društvenim mrežama

  TIN d.o.o. Konjic

  Donje selo bb,
  Konjic, 88400, BiH

  Telefon: + 387 36 726 658
  Email: tin.ko@bih.net.ba
  Web: tin.ba